Informace o službě

Cílem služby je, aby uživatelé

 

 • Vyřešili svou bytovou situaci (zajistili si např. nájemní či sociální byt, ubytovnu, jinou sociální službu nebo bydlení s rodinou, aj.)
 • Zajistili si pravidelný finanční příjem a měli možnost řešit svou finanční situaci (finanční závazky).
 • Získali nebo si obnovili své rodičovské kompetence, nedostatečné pracovní, sociální či hygienické návyky.
 • Získali dovednosti, které by jim umožnily vést samostatnou domácnost (komunikační dovednosti, péče o vlastní osobu a o děti, úklid, příprava stravy a vaření).

Cílové skupiny:

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • rodiny s dítětem/dětmi

Pro výše zmíněné platí, že jde o ženy a matky s dítětem/dětmi nebo o otce s dítětem/ dětmi, přednostně z Trutnovska), pro které platí, že:
a) nemají bydlení z různých důvodů,
b) nejsou schopni tuto situaci řešit bez pomoci vlastními silami,
c) jsou však motivováni ke změně, tj. chtějí a mohou tuto změnu uskutečnit,
d) jsou zároveň orientováni v čase a místě.

- Výjimečně lze přijmout i zletilého syna, který je nezaopatřeným dítětem (student, učeň).
- Věková struktura cílové skupiny jsou uživatelé od 18 do 65 let.

Sociální služba není určena:

 • pro ženy a matky nebo otce s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby
 • samostatným mužům (výjimkou je možnost poskytnout tuto službu i zletilému dítěti uživatele/lky, které je ale závislé na její vyživovací povinnosti (studující)
 • pro ženy a matky nebo otce s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka

Ceník služeb

Poplatky za služby azylového bydlení (dle vyhlášky č.505/2006 Sb.):

Azylové bydlení:

 • Žena bez dítěte: 130,- Kč/ 1 den,
 • Matka s dětmi: 100,- Kč/ 1 den,
 • Každé dítě: 70,- Kč/ 1 den.

Praní osobního prádla:

 • použití pračky: 15 Kč
 • použití pracího prostředku: 10 Kč

Při podpisu smlouvy o poskytování sociální služby vyžadujeme složení vratné kauce ve výši 500,- Kč.

Zájemci o službu:

Zájemce vyplní žádost o poskytnutí sociální služby, kterou zašlou emailem či poštou nebo osobně zanesou do azylového domu. Viz záložka dokumenty.

V případě přijetí před nástupem na azylový dům doloží od lékaře potvrzený lékařský posudek na našem formuláři. Viz. záložka dokumenty.