AZYLOVÝ DŮM

pro ženy a matky nebo otce s dětmi

 

Dotace a projekty

 


Dotace od Města Broumova Dotace od Města Broumova

Azylový dům získal pro rok 2017 od Města Broumova dotaci ve výši 15 000 Kč na podporu činností spojených s poskytováním sociální služby maminkám a dětem z Broumovska. Děkujeme za pomoc a spolupráci.

 

 
Finanční prostředky pro azylový dům Most k životu o.p.s.


Finanční prostředky pro azylový dům Most k životu o.p.s.


Most k životu o.p.s. získal finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylový dům, která je poskytovaná na adrese Šikmá 300, 541 03 Trutnov, a to v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV č. CZ.03.260/0.0/15_005/0000052

Podpořená sociální služba – azylový dům pro matky s dětmi
Podpora ve výši: 7 092 624,00 Kč
Doba trvání projektu: 01. 01. 2016 až 30. 06. 2019

Cíl projektu: Zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce.

Azylový dům – Most k životu o.p.s. je pobytová sociální služba, určená pro ženy a matky nebo otce s dětmi, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci spojené s bydlením a nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Kapacita služby – 32 lůžek.

Bližší informace o projektu ZDE.

Mgr. Lucie Chaloupková