Informace o službě noclehárna

Služba noclehárny je poskytovaná celoročně.

Adresa zařízení: 

Jana Roháče z Dubé 501, 541 01 - Trutnov 1

Poslání služby:

Posláním sociální služby Noclehárny Most k životu Trutnov je poskytnout osobám starším 18 let, které jsou bez přístřeší, přenocování s možností základní hygieny a v případě jejich zájmu také individuální podporu a pomoc při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Cílem sociální služby Noclehárna Most k životu Trutnov je:

  1. Poskytnutí přenocování pro lidi bez přístřeší starší 18 let.
  2. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu uživatelům služby.
  3. Poskytnutí základního sociálního poradenství, které je zaměřeno na řešení tíživé sociální situace uživatele služby.

 

Cílová skupina:

Lidé bez přístřeší, kteří nejsou schopni řešit svoji nepříznivou životní situaci vlastními silami.

Věk: 18+

Osoby s trvalým či přechodným pobytem na území ČR, přednostně z ORP Trutnov.

 

Územní působnost: Královehradecký kraj

 

Kapacita služby: 12 lůžek

Dostupnost služby:

Noclehárna je nyní otevřena celoročně. Služba bude dostupná denně od 19:00 do 7:00. Uživatelé služby mohou přicházet mezi 19:00 a 21:00.

 

Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby:

Smlouva o poskytování sociální služby může být uzavřená písemně či ústně, dle požadavků zájemce.  Smlouva se obvykle uzavírá s platností do konce daného kalendářního roku.  S uživateli služby, kteří chtějí využívat služby i v novém kalendářním roce se uzavírá dodatek o prodloužení platnosti smlouvy na další kalendářní rok. Uživatel služby pro účely uzavření smlouvy uvádí jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu.

 

Nabízené základní činnosti:

  1. poskytnutí přenocování

Služba nabízí možnost přenocování pro osoby s platnou smlouvou o poskytování služby noclehárny. Podmínky pro ubytování se řídí provozním řádem noclehárny. Příchod do služby je možný mezi 19:00 a 21:00. Vstup je povolen osobám, které svým chováním nenarušují soužití na noclehárně. Pro vstup pod vlivem alkoholu je stanoven limit 0,4% alkoholu. Pokud uživatel služby porušuje provozní řád, nemusí být do služby vpuštěn nebo může být ze služby ten den vykázán. V případě opakovaného porušování provozního řádu může být s uživatelem služby ukončena smlouva.

 

Každý nový uživatel má právo na čisté ložní prádlo. Pokud uživatel přespává na noclehárně pravidelně, dochází k výměně ložního prádla minimálně 1x týdně.

 

Prostory noclehárny jsou každý den umývány a desinfikovány pracovníkem/pracovnicí organizace. Uživatelé služby se spolupodílejí na úklidu společných prostor a okolí postele tím způsobem, že místo zanechávají v takovém stavu, v jakém ho začali užívat.

 

  1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu uživatelům služby

Uživatelům služby je k dispozici prostor společné umývárny, kde může docházet k běžným úkonům osobní hygieny. Prostor umývárny disponuje sprchou na automat s teplou vodou. Žetony do sprchy získávají uživatelé u služby konajícího pracovníka. 

 

Další nabízené činnosti ve prospěch uživatele služby:

  1. Poskytnutí základního sociálního poradenství

Každý z uživatelů sociální služby noclehárny má možnost využit základního sociálního poradenství, které primárně poskytuje sociální pracovník/pracovnice služby. Pokud uživatel využívá služeb noclehárny pravidelně, může s ním sociální pracovník sestavit Individuální plán. Pracovníci v sociálních službách, kteří pracují v noclehárně, mohou poskytovat klientům základní sociální poradenství pod dozorem sociálního pracovníka. Pracovníci poskytují především informace o návazných sociálních a dalších službách vhodných pro řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby.

  1. Sociální šatník

Uživatelé služby mohou požádat v případě potřeby o zajištění oděvů a obuvi. Pokud to zásoby ve skladu umožňují, je uživateli služby vyhověno minimálně 1x měsíčně.

  1. Praní a sušení prádla

Uživatelé služby mohou požádat v případě potřeby o praní a sušení svého osobního prádla. Uživateli je vyhověno minimálně 1x měsíčně, maximálně 4x měsíčně. Praní a sušení prádla je zdarma.

  1. Ohřev jídla a příprava teplých nápojů

Uživatelé služby mohou využít v časech od 19:00 do 22:00 a od 6:00 do 7:00 možnost ohřevu jídla v mikrovlnné troubě a možnost využití rychlovarné konvice pro přípravu horkých nápojů či instantních pokrmů.

Veřejný závazek služby noclehárna ke stažení zde