SPOD

Výkon sociálně právní ochrany dětí

CO POSKYTUJEME

V rámci uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče poskytujeme:
  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,
  • poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené – např.: školní a předškolní výchova, docházka dítěte do vzdělávacího zařízení, vztah matka-dítě, vztahy mezi sourozenci, šikana ve školním kolektivu, problém s kouřením dětí a mladistvých a problém kontaktu s návykovými látkami a další témata…
  • pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu.
  • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
  • zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti. Nejčastější činností byla pomoc rodičům při řešení výchovy a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, což koresponduje s posláním azylového domu a vykonávané sociální práci. Tato činnost se prolíná s poskytováním poradenství.