VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Společnost Most k životu o.p.s. nabízí novou službu pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.

Od 1.1. 2013 platí novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která ukládá pěstounům povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Protože společnost má pověření od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na výkon sociálně-právní ochrany dětí, rozhodla se tuto službu nabízet rodinám, které tyto dohody budou uzavírat.

Společnost chce pěstounům nabídnout pomoc a poradenství, pro děti různé volnočasové aktivity. Budou zajišťována setkání rodin s odborníky (terapeut, psycholog, pediatr atp.), doučování dětí, víkendová setkání se společným i děleným programem pro rodiče a děti, vzdělávání pěstounů, společnost též poskytne veškeré poradenství, například v oblasti financí, práva nebo výchovy dětí.

NABÍDKA V RÁMCI DOHOD O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Poradenství v oblasti sociálně – právní ochrany dětí a zejména z náhradní rodinné péče;
Podpora, pomoc a asistence při styku dítěte v náhradní rodinné péči s původní rodinou;
Možnost využít psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci po dohodě se sociálním pracovníkem;
Zajištění odborného vzdělávání v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin (po dobu odborného programu zajištěny aktivity pro děti);
Pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě, zejména v krátkodobé péči:
- Po dobu, kdy je osoba pečující nebo osoba v evidenci uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
- Při narození dítěte,
- Při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
- Při úmrtí osoby blízké.
Zprostředkování doprovodu na kroužky u dětí do 15 let a doučování v rozsahu max. 15 hodin měsíčně;
Zajištění hlídání zdarma při vyřizování záležitostí v okresním městě
Poskytnutí příspěvku na dítě v pěstounské či poručnické péči na tábor či jinou podobnou aktivitu;
Možnost využít účasti pěstounské rodiny na víkendovém pobytu realizovaném poskytovatelem. V rámci víkendu bude realizováno i vzdělávání. Pro děti budou zajištěny samostatné aktivity;
Možnost účasti dětí (odlehčovací pobyt) na prodlouženém víkendovém pobytu v době podzimních prázdnin.
Kontakty :

PhDr. Jovana Lelková – vedoucí azylového domu, sociální pracovnice
e-mail : lelkova@mostkzivotu.cz
tel. : 499 841 998

Bc. Lucie Chaloupková, DiS., ředitelka společnosti
e-mail : info@mostkzivotu.cz
tel. : 499 841 998, 777 303 115

Adresa : Most k životu o.p.s., Šikmá 300, 541 03 Trutnov

PřílohaVelikost
PDF icon Rozhodnutí o SPOD.pdf1.07 MB
PDF icon Rozhodnutí o pověření.pdf655.94 KB