AZYLOVÝ DŮM

pro ženy a matky nebo otce s dětmi

 

Realizujeme a účastníme se

Spolupracujeme s poskytovateli sociálních služeb na území Trutnovska na pořádání akcí pro veřejnost a na podporu naší cílové skupiny. Snažíme se nenásilnou formou odhalit veřejnosti stinnou stránku života lidí, kteří se dostali do krizové situace spojené se ztrátou bydlení a možnosti jejího řešení. 

Den pro rodinu
Den sociálních služeb
Den otevřených dveří organizace Most k životu Trutnov
Národní potravinová sbírka
Noc venku

Dále spolupracuje se základními, středními školami v rámci odborných exkurzí a dobrovolnictví. Zároveň jsme akreditovaným pracovištěm pro výkon praxí studentů Univerzity Hradce Králové humanitních oborů.