Akce a fotogalerie

Prohlídka azylového domu
Pokoj č. 9 text
KIK
Děkujeme za sponzorský dar
Děkujeme paní Haně Štoskové a paní Ladě Lasíkové, že na facebooku společně uspořádaly Váno