Základní údaje

Vznik společnosti

Středisko bylo založeno v roce 1992 při Ekumenické radě církví díky daru společností Frauen in der einen Weltregenborgen Bayern a Bunstift Göttingen, které se koncem roku 1997 spojily a transformovaly na Heinrich Böll Stiftung.

Koncem roku 1998 skončilo financování německou stranou, středisko bylo ze svazku s ERC uvolněno a transformovalo se na obecně prospěšnou společnost s vlastní právní subjektivitou.

Tato společnost byla založena z podnětu žen hledajících pomoc a na základě jednání pracovnic střediska s místními úřady. Město Trutnov bylo ochotno uvolnit další prostory pro činnost v atraktivním objektu Walzelovy vily v Trutnově - Poříčí, kde společnost dnes sídlí.

Welzlova vila

V roce 2004 došlo z důvodu jednodušší a rychlejší spolupráce k převodu práv a povinností při jmenování členů správní a dozorčí rady zakladatele Heinrich Böll Stiftung Berlin na společnost Gender Studies o.p.s. Praha.

V roce 2011 došlo k novele zákona o o.p.s. – zákon č.231/2010 Sb.. Výsledkem změn souvisejících s touto novelou bylo vystoupení druhého zakladatele – Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin ze zakládajícího partnerského svazku společnosti Most k životu o.p.s..

Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti je tedy Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, IČO 278360 a to od 27.6.2011.
Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Statutární orgán:
Bc. Lucie Chaloupková, DiS., ředitelka organizace
Šikmá 300
541 03 Trutnov
mobil: 777 303 115
pevná linka: 499 841 998
e-mail: Info@mostkzivotu.cz

Název organizace: Most k životu o.p.s.
Zakladatel: Město Trutnov
Forma: Obecně prospěšná společnost
Sídlo: Šikmá 300, 541 03 Trutnov
IČ organizace: 25915720
Identifikátor služby azylové domy: DOPLNIT
ID datové schránky: DOPLNIT
Č. účtu: 854146601/0100

Vedoucí azylového domu: PhDr. Jovana Lelková
Hlavní činnosti organizace:
1) Poskytování sociální služby "azylový dům", a to v ulici Šikmá 300, 541 03, Trutnov
2) Poskytování činnosti sociálně právní ochrana dětí (SPOD)