AZYLOVÝ DŮM

pro ženy a matky nebo otce s dětmi

 

Finanční dar s jistotou

Azylový dům ročně poskytne bezpečí, jistotu a podporu mnoha desítkám rodičů s dětmi, kteří ztratili domov. U nás mají možnost zůstat rodiče s dětmi po spolu a zkusit začít žít jinak a lépe, v čistém prostředí a za podpory našich pracovníků. Proto jsme vděční za jakoukoli finanční pomoc, která je použita na provoz azylového domu, na jeho lepší vybavení či na různé aktivity pro rodiny s dětmi. 

Chtěli-li byste pomoci výhradně dětem, má naše organizace zřízený transparentní účet číslo 288 151 157/0300, na který můžete přispět libovolnou částkou. Finanční prostředky budou individuálně přidělovány potřebným dětem, či za ně přímo budou hrazeny z tohoto účtu potřebné situace.
Vnímáme, že děti užívající službu azylového domu mohou být vlivem životních okolností v našich očích „jiné“, než děti žijící běžným způsobem života. O to více se potřebují zařadit do běžných kolektivů ve školkách i školách, potřebují zjistit, jaké to je, chodit do kroužku a mít kamarády, učit se. Také potřebují pomoci v situacích, kdy pomoc nezvládne zajistit rodič, ani úřad práce formou dávek hmotné nouze, či sociální pracovník. Díky vám tak můžeme uhradit rozsednuté brýle, aby žačka 4. třídy lépe viděla na tabuli a děti se jí nesmály, že nevidí…, uhradíme léky na astma, když jsou vyčerpané všechny možnosti a školkový klučina se příliš často zadýchává. Uhradíme výlet se školou, lyžák či vodák tak, aby puberťák nemusel být vyloučen z kolektivu, ani z běžné činnosti s vrstevníky, díky nedostatečným příjmům rodiče. Také můžeme uhradit dojíždění na střední školu či učiliště, aby student nemusel předčasně ukončovat vzdělání potom, co se k nám přestěhoval zdaleka. Na tyto a jiné krizové situace můžete přispět jakoukoliv částkou na tento účet. Pohyb na transparentním účtu poté můžete sledovat zde.

Na tomto místě se také krátkou formou dozvíte, jak konkrétně, komu a s čím jste pomohli. 
Za Vaši pomoc děkujeme jménem našim, dětí i rodičů.