AZYLOVÝ DŮM

pro ženy a matky nebo otce s dětmi

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Středisko bylo založeno v roce 1992 při Ekumenické radě církví díky daru společností Frauen in der einen Weltregenborgen Bayern a Bunstift Göttingen, které se koncem roku 1997 spojily a transformovaly na Heinrich Böll Stiftung.

Koncem roku 1998 skončilo financování německou stranou, středisko bylo ze svazku s ERC uvolněno a transformovalo se na obecně prospěšnou společnost s vlastní právní subjektivitou.

Tato společnost byla založena z podnětu žen hledajících pomoc a na základě jednání pracovnic střediska s místními úřady. Město Trutnov za tímto účelem uvolnilo prostory pro činnost v atraktivním objektu Walzelovy vily v Trutnově - Poříčí, kde společnost dnes sídlí.

Welzlova vila

V roce 2004 došlo z důvodu jednodušší a rychlejší spolupráce k převodu práv a povinností při jmenování členů správní a dozorčí rady zakladatele Heinrich Böll Stiftung Berlin na společnost Gender Studies o.p.s. Praha.

Po novele novele zákona o o.p.s. – zákon č.231/2010 Sb.. vystoupil ze zakládajícího partnerského svazku společnosti Most k životu o.p.s. zakladatel – Heinrich-Böll-Stiftung.

Jediným zakladatelem obecně prospěšné společnosti je tedy Město Trutnov, a to od 27. 6. 2011.

Základní údaje organizace


Složení správní rady:

Mgr. Jaroslava Maršíková, předsedkyně správní rady
Bc. Jaroslava Andělová, členka správní rady
Bc. Margita Hosmanová, členka správní rady

Složení dozorčí rady:

Ing. Zdeněk Kopecký, předseda dozorčí rady
Renata Bezděková, členka dozorčí rady
JUDr. Ing. Jiří Špelda, člen dozorčí rady