AZYLOVÝ DŮM

pro ženy a matky nebo otce s dětmi

CO POSKYTUJEME

Ubytování pro ženy a matky nebo otce s dětmi v tíživé sociální situaci spojené s bydlením, zpravidla nepřevyšující dobu poskytování jednoho roku. V jeho rámci pak:
  • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy
  • poskytnutí podmínek pro vykonání osobní hygieny
  • poskytnutí podmínek pro praní osobního prádla a žehlení
  • poskytnutí podmínek pro úklid osobních i společných prostor
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek,
  • pomoc při zajištění potřebných dokumentů, nutných k vyřízení dávek v hmotné nouzi či dávek státní sociální podpory,
  • pomoc při zajištění základních osobních dokladů, (občanský průkaz, průkaz pojištěnce, rodný list, zdravotní dokumentaci).
Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy:
  • ve dvou samostatných kuchyních.